Jak doložit příjmy při žádosti o půjčku?

14.02.2023

Při žádosti o půjčku bude poskytovatel chtít doložit vaše výdělky. Tyto příjmy by měly být pravidelné a doložitelné. Obvykle se jedná o mzdu nebo jiný pravidelný příjem, jako je například důchod. Pokud podnikáte, můžete předložit daňové přiznání.

Potvrzení o výplatě mzdy

Pokud jste zaměstnanec, bude poskytovatel chtít vidět potvrzení o výplatě mzdy. To znamená, že si musíte vyžádat výpis z účtu, kde je vidět pravidelný příjem. Nejlepší je vyžádat si tento výpis alespoň za poslední tři měsíce. Pokud pracujete jako zaměstnanec, tak je to nejčastější způsob, jakým můžete doložit své příjmy.

Potvrzení o příjmu

Nejjednodušší způsob, jak získat potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, je požádat o něj přímo u personálního oddělení nebo u vašeho nadřízeného. Můžete také napsat žádost o vydání potvrzení o příjmu a předat ji zaměstnavateli. V žádosti uveďte své osobní údaje, údaje o zaměstnavateli, období, za které potvrzení potřebujete, a účel potvrzení. Zaměstnavatel je povinen vydání potvrzení o příjmu zdarma.

Potvrzení o důchodu

Pokud jste důchodce, bude potřeba doložit výši vašeho důchodu. To lze udělat prostřednictvím potvrzení, které vydává správa sociálního zabezpečení. Potvrzení by nemělo být starší než tři měsíce.

Daňové přiznání

Pokud podnikáte, nebo máte jiné pravidelné příjmy, můžete doložit daňové přiznání. To by mělo ukazovat výši vašich příjmů za předchozí zdanitelné období. Ujistěte se, že daňové přiznání je kompletní a obsahuje všechny potřebné informace.

Jaké druhy příjmů berou poskytovatelé půjček v potaz?

Přehled různých druhů příjmů, které poskytovatelé půjček akceptují, je klíčovým faktorem při rozhodování o tom, kde si půjčku požádat. Zde je seznam několika typů, které mohou být akceptovány:

  • Příjem ze zaměstnání

  • Podnikatelská činnost

  • Starobní důchod

  • Příjem z pronájmu nemovitosti

  • Rodičovský příspěvek

  • Renta

Příjmy ze zaměstnání

Jedním z nejčastějších typů příjmů, které poskytovatelé půjček akceptují, jsou příjmy ze zaměstnání. Tento typ příjmu poskytuje bankám a poskytovatelům půjček jistotu, že klient bude schopen splácet své dluhy pravidelně a včas. Pokud máte stabilní zaměstnání a pravidelný příjem, můžete se spolehnout na to, že banka bude ochotna vám půjčit peníze. Nicméně, některé banky mohou požadovat určité typy smluv, jako například smlouvu na dobu neurčitou.

Podnikatelská činnost

Pokud jste živnostník nebo máte vlastní podnik, můžete mít problémy se získáním půjčky, zejména pokud začínáte. Nicméně, pokud máte stabilní podnik s pravidelnými příjmy, můžete mít větší šanci na získání půjčky. Banky obvykle požadují daňové přiznání a výpis z účtu jako doklady o příjmech.

Starobní důchod

Důchodce prokazuje pravidelný příjem především rozhodnutím o přiznání dávky a valorizačním rozhodnutím, které určuje aktuální výši důchodu. Kromě toho může doložit i výpisy z účtu nebo složenky, které potvrzují pravidelné příjmy.

Příjem z pronájmu nemovitosti

Pokud vlastníte nemovitost, kterou pronajímáte, můžete využít příjmy z pronájmu jako důkaz o vaší finanční stabilitě. Nicméně, banky obvykle požadují potvrzení o výši nájmu a daňové přiznání.

Rodičovský příspěvek

Ano, příspěvky jsou uznávány za příjem při žádosti o úvěr, avšak závisí to na konkrétních podmínkách jednotlivých poskytovatelů úvěrů. U některých společností může být příspěvek od státu vnímán jako stálý příjem a půjčka tak může být schválena, zatímco u jiných poskytovatelů úvěrů může být vyžadován další příjem.

Renta

Renta je forma příjmu, která přichází pravidelně a stabilně, aniž byste museli investovat jakoukoli aktivitu nebo čas. Tento typ příjmu se nazývá také pasivní příjem a může zahrnovat zisky z kapitálu, úroky, licence, patenty, dividendy, autorská práva, akcie, pronájmy atd.