Je první půjčka zdarma pouze reklamní trik?

17.03.2023

Každý den se setkáváme s mnoha nabídkami na finančním trhu, které slibují výhodné půjčky pro nové klienty. Jednou z takových nabídek je první půjčka zdarma. Je ale skutečně tento benefit pro zákazníky nebo je to pouze reklamní trik? Pojďme se podívat na výhody a nevýhody první půjčky zdarma a zjistit, jak to celé funguje.

Výhody první půjčky zdarma

První půjčka zdarma přináší několik výhod, mezi ně patří:

 1. Možnost vyzkoušet si služby poskytovatele bez rizika: Jelikož první půjčka je zdarma, nemusíte se obávat o úroky či poplatky. To vám umožní otestovat, jak rychle a snadno můžete získat peníze.

 2. Nízké náklady: První půjčka zdarma vám umožňuje ušetřit peníze, protože neplatíte žádné úroky ani poplatky spojené s půjčkou.

 3. Motivace k včasnému splacení: Bezúročná půjčka může být motivací pro klienty, aby půjčku splatili co nejdříve.

Nevýhody první půjčky zdarma

Nicméně první půjčka zdarma má také své nevýhody:

 1. Omezená výše a doba půjčky: První půjčka zdarma bývá často omezena na nižší částky a kratší dobu splatnosti.

 2. Povinnost splatit půjčku včas: Pokud nesplatíte půjčku do stanoveného termínu, mohou být úroky a poplatky velmi vysoké.

 3. Možnost zneužití: Někteří poskytovatelé používají první půjčku zdarma jako lákadlo pro nezkušené klienty, kteří pak mohou mít problémy se splácením.

Jak funguje první půjčka zdarma?

První půjčka zdarma je často nabízena jako lákadlo pro nové klienty. Poskytovatelé půjček nabízejí tuto možnost s nadějí, že zákazníci budou spokojeni se službami a v budoucnu se k nim vrátí pro další úvěr.

RPSN u první půjčky zdarma

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je ukazatel, který slouží k porovnání nákladů na půjčky. U první půjčky zdarma by měla být RPSN nulová, což znamená, že klient neplatí žádné úroky ani poplatky.

Podmínky pro získání první půjčky zdarma

Každý poskytovatel má své podmínky pro poskytnutí první půjčky zdarma. Obvykle musí klient splňovat následující požadavky:

 1. Být novým klientem daného poskytovatele.

 2. Mít stálý příjem a pravidelný zdroj financí.

 3. Být občanem České republiky a mít zde trvalý pobyt.

Splácení první půjčky zdarma

Splácení první půjčky zdarma by mělo být snadné a bezproblémové. Je důležité splácet půjčku včas, aby nedošlo k úrokům a poplatkům. Pokud nesplatíte půjčku včas, první půjčka zdarma se může změnit na velmi drahý úvěr.

Rozdíly mezi první půjčkou zdarma a běžnými půjčkami

První půjčka zdarma se liší od běžných půjček v několika ohledech:

 1. Nulové úroky a poplatky: První půjčka zdarma nemá žádné úroky ani poplatky, zatímco u běžných půjček musí klient platit úroky a poplatky spojené s půjčkou.

 2. Kratší doba splatnosti: První půjčka zdarma má často kratší dobu splatnosti než běžné půjčky.

 3. Nižší částka: První půjčka zdarma bývá často nižší než běžné půjčky.

Podobnosti mezi první půjčkou zdarma a běžnými půjčkami

První půjčka zdarma má také několik podobností s běžnými půjčkami:

 1. Poskytovatelé půjček: První půjčka zdarma i běžné půjčky jsou poskytovány stejnými institucemi, jako jsou banky nebo nebankovní společnosti.

 2. Schvalovací proces: Proces schválení první půjčky zdarma je podobný jako u běžných půjček, kde musí klient prokázat svou bonitu a splnit určité podmínky.

Jak se vyhnout problémům s první půjčkou zdarma

Důkladné čtení smlouvy

Před uzavřením smlouvy si pečlivě přečtěte všechny podmínky a ujistěte se, že rozumíte všem poplatkům a úrokům, které by mohly být účtovány v případě prodlení se splácením.

Plánování splácení

Abyste předešli problémům se splácením první půjčky zdarma, je důležité mít jasný plán splácení. Ujistěte se, že můžete splácet půjčku včas a zohledněte své osobní finance.

Výběr důvěryhodného poskytovatele

Nakonec je důležité vybrat si důvěryhodného poskytovatele první půjčky. Udělejte průzkum trhu, čtěte recenze a doporučení a poraďte se s odborníky, abyste našli spolehlivou společnost, která nabízí férové podmínky.

Časté otázky

1. Co je to půjčka zdarma?

První půjčka zdarma je nabídka, kterou někteří poskytovatelé půjček poskytují novým klientům. Zákazník tak může získat půjčku bez úroků a poplatků, pokud ji splatí včas.

2. Je první půjčka zdarma skutečně bez úroků a poplatků?

Ano, první půjčka zdarma by měla být bez úroků a poplatků, pokud ji zákazník splatí do stanoveného termínu. Pokud ale klient nesplatí půjčku včas, mohou být úroky a poplatky velmi vysoké.

3. Jaké jsou podmínky pro získání první půjčky zdarma?

Podmínky se mohou lišit podle poskytovatele, ale obvykle musí klient splňovat následující požadavky: být novým klientem daného poskytovatele, mít stálý příjem a pravidelný zdroj financí, a být občanem České republiky.

4. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi první půjčkou zdarma a běžnými půjčkami?

Hlavní rozdíly mezi první půjčkou zdarma a běžnými půjčkami spočívají v nulových úrocích a poplatcích, kratší době splatnosti a nižší částce u první půjčky zdarma.

5. Jak se vyhnout problémům s první půjčkou zdarma?

Aby se zákazník vyhnul problémům s první půjčkou zdarma, je důležité důkladně si přečíst smlouvu a zkontrolovat všechny podmínky, mít jasný plán splácení a vybrat si důvěryhodného poskytovatele půjček.

6. Jak zjistím, zda je poskytovatel první půjčky zdarma důvěryhodný?

Pro zjištění důvěryhodnosti poskytovatele první půjčky zdarma můžete využít následující zdroje: recenze a hodnocení na internetu, doporučení od přátel, konzultace s odborníky v oblasti financí, nebo prověření společnosti na stránkách České národní banky.

7. Můžu si vzít více než jednu první půjčku zdarma od různých poskytovatelů?

Ano, je možné si vzít první půjčku zdarma od různých poskytovatelů, pokud splňujete podmínky pro získání takové půjčky u každého z nich. Je však důležité zvážit, zda budete schopni splácet všechny půjčky včas a zda se nevystavujete nadměrnému riziku předlužení.

8. Co se stane, pokud nesplatím první půjčku zdarma včas?

Pokud nesplatíte první půjčku zdarma do stanoveného termínu, bude vám účtován úrok a mohou být účtovány i další poplatky. Tyto náklady mohou být výrazně vyšší než u běžných půjček, proto je důležité dbát na včasné splacení.

9. Je možné získat první půjčku zdarma i v bance?

Některé banky nabízejí první půjčku zdarma, ale tato možnost je spíše výjimkou než pravidlem. První půjčka zdarma je častěji nabízena nebankovními společnostmi a poskytovateli krátkodobých půjček.

10. Jaká je průměrná doba splatnosti první půjčky zdarma?

Doba splatnosti první půjčky zdarma se může lišit podle poskytovatele a částky půjčky, ale obvykle se pohybuje v rozmezí 14 až 30 dnů. V některých případech může být doba splatnosti delší, například 45 nebo 60 dnů.

Závěr a doporučení

Je první půjčka zdarma pouze reklamní trik? Ne nutně. I když se jedná o marketingový nástroj, kterým poskytovatelé půjček lákají nové klienty, může být první půjčka zdarma výhodná pro zákazníky, pokud jsou si vědomi podmínek a splní je včas. Důležité je důkladně číst smlouvu, mít plán splácení a vybrat si důvěryhodného poskytovatele.